Taşeron İşçilerinin Tespit Komisyon Tutanağı Askı İlanı

HASKÖY BELEDİYESİ

TESPİT KOMİSYONU KARAR TUTANAĞI

01/01/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara göre; Hasköy Belediyesinde çalışmakta olan müracaatları alınan (29 Kişi) aşağıda İsim ve T.C. Kimlik numaraları yazılı taşeron personellerinin istenilen şartları taşıyıp taşımadıkları hususunda, Komisyonumuzca yönergenin 8 ve 9’uncu maddelerinde istenilen kriterlere uyulup uyulmadığı yönünden gerekli belgelerin temin edildiği anlaşılmakla esastan incelemeye geçilmiş, yapılan esastan incelemede; aşağıda İsim ve T.C. Kimlik numaraları yazılı çalışanların isimlerinin karşısında belirtildiği gibi müracaatlarının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

15/02/2018 tarihinde toplanan Tespit Komisyonu, alınan kararın Hasköy Belediyesi ilan panosunda ve www.haskoy.bel.tr. İnternet sitesi duyurular bölümünde 20/02/2018 tarihinden itibaren ilan edilmesine komisyon üyelerince karar altına alınmıştır.

 

HASKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞERON İŞÇİ MÜRACAATI ESASTAN          İNCELEME  KARARI

S.NO

ADI VE SOYADI

T.C. KİMLİK NO

KARAR

1

CAHİT SAMUK

46750609704

Başvuru Talebinin Kabulüne

2

İLHAN EYİN

60250159750

Başvuru Talebinin Kabulüne

3

ADNAN TAŞKAYA

58132230352

Başvuru Talebinin Kabulüne

4

SERKAN ORAN

62689078466

Başvuru Talebinin Kabulüne

5

ENGİN GÜRKAN

60826140502

Başvuru Talebinin Kabulüne

6

ETHEM BİNGÖL

50314490950

Başvuru Talebinin Kabulüne

7

SAİT ORTAÇ

55117331028

Başvuru Talebinin Kabulüne

8

NASIR YEĞİN

45400654750

Başvuru Talebinin Kabulüne

9

SÜLEYMAN ALBENİ

41989768406

Başvuru Talebinin Kabulüne

10

VASİP PARILDAR

36925937206

Başvuru Talebinin Kabulüne

11

ABDURRAHMAN ÖZBAY

47623580656

Başvuru Talebinin Kabulüne

12

TAHSİN TAŞ

45172662328

Başvuru Talebinin Kabulüne

13

TANER BAHADIR

48154562982

Başvuru Talebinin Kabulüne

14

BERAT TAŞKIN

57235260280

Başvuru Talebinin Kabulüne

15

KAZIM ACAR

39508851166

Başvuru Talebinin Kabulüne

16

RUŞEN OKSAŞ

60991135082

Başvuru Talebinin Kabulüne

17

YUNUS BULDU

53815374286

Başvuru Talebinin Kabulüne

18

OKTAY KINIK

34397021560

Başvuru Talebinin Kabulüne

19

MURSEL YILMAZ

44335690284

Başvuru Talebinin Kabulüne

20

ŞEMSETTİN BALKAN

61804107906

Başvuru Talebinin Kabulüne

21

AYDIN TÜRE

33986035254

Başvuru Talebinin Kabulüne

22

KENAN DEMİR

45682645392

Başvuru Talebinin Kabulüne

23

CEMBELİ UÇAR

29402515660

Başvuru Talebinin Kabulüne

24

KEREM HERGÜL

49609514402

Başvuru Talebinin Kabulüne

25

NURETTİN TAŞ

45169662492

Başvuru Talebinin Kabulüne

26

EKREM ÖZTOSUN

60787218852

Başvuru Talebinin Kabulüne

27

NURETTİN AYLANÇ

51259459460

Başvuru Talebinin Kabulüne

28

YAŞAR UYTUN

47227593830

Başvuru Talebinin Kabulüne

29

HAMDİ AKAYDIN

53155396276

Başvuru Talebinin Kabulüne

 

 

TESPİT KOMİSYONU KARARINA İTİRAZ VE SURESİ

Madde 11- (1) Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler,

ilan tarihinden itibaren öngörülen süre 3 gün içerisinde Muş Valiliği İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

       (2) İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep

komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine

yazılı şekilde tebliğ edilir, itiraz üzerine tespit komisyonunca verilen karar kesindir. 15/02/2018

 

       Hüseyin İLBASAN                        Yaşar ÖZLÜ                         Menen ESENCİ

İnsan Kayn. ve Eğit. Müdürü             Fen İşleri Müdürü                İlçe Yazı İşleri Müdürü

                Başkan                                          Üye                                          Üye

Facebookta Paylaş